top of page

”Katsokaa, mitä ihmiskunta tarvitsee!”


Olemme useaan kertaan saaneet lukea tai kuulla uutisissa lauseen: ”Elämme poikkeuksellisia aikoja.” Varmaankin jokainen henkisen tien kulkija on pohtinut itsekseen, mikä tämän kaiken kokemamme merkitys ja tarkoitus on.


Tietänet kirjailija Caroline Myss’n – hänet, joka tuli kuuluisaksi kyvystään tehdä ihmiselle intuitiivinen energialuenta. Hän on kirjoittanut useita kirjoja, ja suomeksi on ilmestynyt mm. Hengen anatomia (engl. Energy Anatomy) ja Tie sisäiseen linnaan. Myssillä on todistettavasti taito lukea energioita. Olen katsonut hänen joitakin viimeaikaisia opetusvideoitaan ja olen ymmärtänyt seuraavaa. Ihmisen tietoisuudessa ja energiarakenteessa on tapahtunut suuri muutos jo noin 70 vuotta sitten - silloin, kun ydinenergia valjastettiin käyttöön. Myss sanoo, että olemme jopa eri ihmislaji kuin ennen ydinenergian mahdollisuuksien löytämistä.


On selvää, että ydinenergian löytämisen ja käyttöönoton myötä ihminen alkoi enemmän ymmärtää energiasta. Ongelmia on syntynyt siksi, että ihminen ei ole ottanut löytämäänsä tietoa kokonaisvaltaisella tavalla käyttöönsä – ei ole oppinut tai hyväksynyt olevansa itse energiaolento. Koska hän ei tajua tätä itse, ei hän ymmärrä toistenkaan elollisten olevan energiaolentoja ja osa samaa, yhtenäistä energiakokonaisuutta. Tämä on nykyisten ihmiskunnan ja planeetan ongelmien keskiössä. Holistinen lähestymistapa puuttuu, vaikka ymmärrystä jo on. Tähän uuden ajan henkeen liittyy mielestäni myös se, että ihmiset oppivat käyttämään itsensä harmonisoimiseen värähtelylääkintää, kuten homeopatiaa, kukkaterapiaa ja energiahoitoja.


Ihmisen pitäisi nyt ymmärtää ja huomata, minkälaiset tekijät vaikuttavat hänen energiaansa: fyysiseen sekä tunne- ja ajatusenergiaansa. On opittava tietoisesti lukemaan sekä omaa että toisten energiaa. Energiassa - ja siten kaikessa, on kyse voimasta ja sen käytöstä, opettaa Myss. Jokaisen on opittava tiedostamaan, kuinka hän toimii suhteessa voimaan: eli kuinka lisää omaa henkistä voimaansa ja kuinka vaikuttaa toisen henkiseen voimaan.


Ajattelen, että meidän tulisi lisätä itsessämme, toisissamme ja ympäristössämme Hyvyyden voimia. On tajuttava, että ihmisten välillä on jatkuva yhteys. Myssin mukaan useat ihmiset elävät narsistisessa kuplassa. Sen sijaan jokaisen ihmisen pitäisi ymmärtää olevansa osa suurta tietoisuuden energiakokonaisuutta. Se tarkoittaa vastuun ottamista siitä, mitä sanoo ja mitä ajattelee.


Kaiken tutkimuksen ja löydetyn tiedon perusteella ihmisen pitäisi nykyään olla tasapainoisempi ja terveempi. Vaan miten onkaan asian laita? Millainen on terve ihminen? Myssin mukaan meillä ei ole tämän ajan terveen ja tasapainoisen ihmisen roolimallia. Menemme jonnekin paikkaan parantamaan itseämme ja odotamme toisen antavan vastauksia, puhdistavan energiamme ja tekevän jotain puolestamme. Sen sijaan meidän on otettava vastuu omista ajattelumalleistamme. Se edellyttää kyllä sinnikästä itsekasvatustyötä.


Työ tasapainon palauttamiseksi on tehtävä itse, mutta toinen voi kyllä auttaa prosessin käynnistämisessä. Täydellisen terveyden ilmentyminen voi kuitenkin tapahtua tässä ja nyt, jos ihmisen ymmärrys itsensä ja ajan olemuksesta muuttuu. Kun ihmisen tajunta kokee muutoksen horisontaalisesta aikakäsityksestä vertikaaliseen, silloin esim. terveyden on mahdollista ilmentyä nyt-hetkessä. Vertikaalisessa ajassa eli ikuisessa NYT-hetkessä on Jumalallisuus vahvasti läsnä. Siihen perustuu spontaanit parantumiset.


Ihmiskuntana olemme käännöskohdassa. Aikaisemmat sukupolvet ovat eläneet keskittyen jokapäiväiseen fyysiseen selviytymiseen. Nyt on uusi aika. Meidän tulee vihdoin oppia kohtelemaan, auttamaan ja hoitamaan itseämme ja toisiamme energiaolentoina, jotka ovat jatkuvassa yhteydessä toisiinsa ja kaikkiin neljään luomakuntaan. On opittava toimimaan hyvässä yhteistyössä ja suojelevassa hengessä kivi-, kasvi- ja eläin- ja ihmiskunnan kanssa. On aika toimia myös universaalien lakien mukaisesti ja niitä kunnioittaen. Sillä ihminen mikrokosmoksena on myös makrokosmos.


Kirjeopisto Vian perustajaopettaja ja suomalaisen rajajoogamenetelmän kehittäjä Tyyne Matilainen (1911-1989) sanoi: ”Katsokaa, mitä ihmiskunta tarvitsee.” Hän opetti, että keskinäisten ajatussiltojemme rakennusaineina olkoon keskinäinen sopu, ymmärtämys, kunnioitus ja rakkaus.


Katso, mitä ihmiskunta nyt todella tarvitsee. Vastuullisena Valkean tien kulkijana ja kanssaluojana osaat tehdä oman osuutesi parhaalla mahdollisella tavalla, Hyvyyden voimien lisäämiseksi luomakunnassamme. Huolehtikaamme toisistamme ja kauniista planeetastamme.

Tahdon terveyden ja ystävällisyyden henkeä sekä viisauden Valoa meille kaikille!


© Elina Kakko


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page