top of page

Mietteitä harmonisoitumisesta sekä ihmisen ja elämän tarkoituksesta

Updated: Jul 2, 2022

Filosofisten kysymysten, mystisten kokemusten ja henkisen tiedon tutkiminen on minulle tärkeää. Se ravitsee mieltäni ja sieluani. Jos sinä koet omaavasi samanlaista mystiikan henkeä ja avoimen tutkivan mielen, blogini voi tarjota juuri sinulle pohtimisen ja yhdessä kokemisen aiheita.


Rajajooga valoisana matkasauvana


Rajajoogan opiskeleminen ja harjoittaminen on auttanut minua oman olemukseni harmonisoitumisessa. Rajajoogan klassikkoteos Patanjalin Joogasutrat tarjoavat monia pohtimisen aiheita ihmisen olemuksesta ja todellisuudesta. Myös Paramahansa Yoganandan opetukset ovat kiinnostavia ja auttavia elämän polkua kulkiessamme. Kirjeopisto Vian rajajooga on ollut minulle käytännöllinen ja valoisa matkasauvani. Tämän rajajoogametodin perusta on paitsi kristinuskon rakastavassa ja myötätuntoisessa etiikassa myös viisaassa syvällisessä itämaisessa filosofiassa. Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi on suomalainen. Sen ovat kehittäneet Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen. Kurssiin sisältyy kymmenen opetuskirjettä. Kurssin harjoittamisen myötä harjoittaja oppii loogisen positiivisen ajattelutaidon, mikä positivisoi hänen koko olemustaan. Siten hän voi vahvistaa yhteyttään Ikuiseen Itseen ja kokea harmonisoitumisen koko olemuksessaan.


Nykyään näitä meditaation hyvää tekeviä vaikutuksia voidaan kuvatantaa tieteellisin keinoin. Esimerkiksi Dr Joe Dispenza on omistautunut tutkimaan ja kehittämään meditaatiotekniikoita. Aivojen ja sydämen koherenssitila ja tajunnan työskentely ainetta hienojakoisemmilla tasoilla ovat todennettavissa tieteellisillä mittauksilla. Tästä tulee vielä nousemaan ihmiskäsitystä ja maailmankuvaamme muuttava tutkimusala!

Huippukokemuksia harmoniasta


Mitä harmonia ja sen kokeminen sitten on? Minulle se on tasapainoinen ja rauhan kokemisen tila. Siinä tilassa olen rennolla tavalla valpas ja myötätuntoinen paitsi sisältäni tuleville impulsseile myös ympäristön viesteille. Harmonian tilassa minussa mahdollistuu terveyden ja hyvinvoinnin kokeminen. Parantava energia ja luovuus virtaavat, Erittäin korkeassa tajunnan tilassa koen olevani aineeton ja yhtä kuin Ikuinen Itse.


Mutta: jotta voin tehdä työtäni fyysisellä aineen tasolla, tajuntani on kyettävä liikkumaan korkeilta, hienojakoisilta ja aineettomilta tasoilta karkeampaan aineen tasoon. Sieluni ei kuitenkaan koskaan unohda kokemuksia, joita se on saanut puhtaasta olemisestaan. Myös persoonani antautuu tällaisen armon edessä. Tällaiset huippukokemukset voivat muuttaa ihmiskäsitystä ja maailmankuvaa.

Ihmisen ja elämän tarkoitusta etsimässä


Korkeat tajunnalliset kokemukset herättävät kysymyksiä. Millainen on ihminen? Koen, että ihminen on monitasoinen olento ja alkuperältään "jumalallinen". Meditaatiokokemukset ovat vahvistaneet ymmärrystäni siitä, että todelliselta olemukseltaan ihminen on paratiisissa ts. Ikuisessa Itsessään oleva ja elävä, rakkaudellinen olento. Arjen elämässä hän toteuttaa ydinolemustaan elämällä myötätuntoisesti ja vaalimalla rauhaa asuttamallaan planeetalla.


Mikä on elämän tarkoitus? Koen, että se on Itsensä todellinen tunteminen ja oivaltaminen. Siihen tarvitaan henkistä ja kehollista harjoitusta. Itsen kokeminen mahdollistuu, kun vaalimme elämässämme meditatiivista ja kontemplatiivista hiljentymistä.

Luonteessa on hyvä olla vahvistettuna sinnikkyyttä, rohkeutta, sisua ja sisäistä voimaa, sillä mielen hälinän hiljeneminen meditaatioon ei aina ole helppoa.


Meditatiivisen ja mietiskelevän rajajoogan harjoittamisen myötä ihmisen tajunnassa voi tapahtua yhtyminen sisäiseen jumaluuteen. Se on portti kaikkailliseen Jumaluuteen, tajunnaltaan laajaan korkeaan kosmiseen Älyyn, jonka upeaa luovuutta saamme ihastella itsessämme, toisissamme, luonnossa ja universumissamme. Ihmisestä voi tulla "kanssaluoja". Ja siinä tehtävässään hän oppii tietoisesti käyttämään tietoisuus- ja ajattelutaitojaan kaikkien olentojen hyväksi.


Kiitos, kun kuljet kanssamme paratiisiin. Sen ovi on yhä useammille auki ja se on merkittävää tässä ajassamme.


Namaste, Elina


copyright Elina Kakko11 views0 comments

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page