top of page
Untitled.jpg

Elina Kakko

Hei, mukavaa että olet löytänyt sivustolleni!
 

Tällä sivulla kerron sinulle koulutuksestani, työstäni ja kiinnostuksen kohteistani.

Koulutuksestani

 

 • Olen kasvatustieteiden maisteri vuodelta 1993 ja musiikkipedagogiksi valmistuin 2003. Olen työskennellyt luokan- ja musiikinopettajana kouluissa eri luokka-asteilla, musiikkileikkikoulunopettajana, vapaasäestyksen- ja pianonsoitonopettajana ja laulunopettajana ammattioppilaitoksessa, musiikkiopistossa ja kansalais- sekä työväenopistossa ja kaupunginteatterissa. Olen opettanut musiikinteroriaa, tehnyt kuorosovituksia, johtanut kuoroja ja toiminut harjoituspianistina. Minulla on pitkä kokemus eri-ikäisten ihmisten kanssa työskentelemisestä. Laulunopettajan koulutuksen ja työkokemuksen myötä osaan ohjata tervettä äänenkäyttöä myös puheammattilaisille.

 • Via-Akatemian ja Kirjeopisto Vian rajajooganopettajaksi valmistuin 2020. Opettajina minulla ovat olleet Tyyne Matilainen, Mirja Salonen ja Terttu Seppänen. Koulutukseni aikana ja myös valmistumiseni jälkeen olen tutkinut rajajoogaa ja henkisen kasvun lainalaisuuksia ja pidän näistä teemoista luentoja ja työpajoja.. Rajajoogan opettajaksi kasvaminen on ollut tajuntaa  avartava elämänpolku ja sen myötä vahvistui henkisen kasvun kokemusasiantuntijuus. Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssiin sisältyy ajatusjoogamenetelmä, jota ohjaan yksityisopetuksena ja ryhmissä. Tämän suomalaisen rajajoogan lisäksi tutkin myös muita rajajoogatraditioita ja ammennan niistä opastusta mielen kanssa työskentelyyn. 

 • Filosofiseksi praktikoksi valmistuin 2022 Kriittisestä korkeakoulusta. Tämä koulutus opetti minua ohjaamaan dialogisia keskusteluja sekä toimimaan ajatuksia ja näkökulmia herättelevänä keskustelukumppanina kahdenkesken ja ryhmässä.

 • Jooganopettajaksi valmistuin Suomen joogaliitosta 2015. Tästä sain kehollisen joogan opetustaidot sekä syvensin keho-mieliyhteyden ymmärtämistä.

 • Henkisen terapian ohjaaja 2012, opettajana Asger Lorentsen ja Leena Heinimäki. Koulutus oli vahva ja transformatiivinen henkinen kokemus, mikä auttaa minua olemaan tutorina henkisen kasvun eri vaiheissa oleville. 

 • Koulutettu hieroja ja voice massage-terapeutti 2006. Sekä koulutuksena että työkokemuksena tämä on ollut anatomian tuntemuksen oppikoulu, josta on paljon hyötyä joogan ja äänenkäytön opetuksessa sekä ihmisen kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä.

 • 2021-2022 osallistuin Kriittisen korkeakoulun järjestämään Holistisen psykologian täydennyskoulutukseen. Lopputyössäni tutkin filosofi Lauri Rauhalan ja Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin ihmiskäsityksiä sekä ajatusjoogaa metodina.

 • Syksyllä 2021 valmistuin jännittäjäryhmän ohjaajaksi psykologi, psykoterapeutti Minna Martinin koulutuksesta. 

 • Opiskelen esoteerista astrologiaa Heli Nuotion koulutusohjelmassa. Se perustuu Alice A. Baileyn Ajattoman viisauden filosofiaan ja Mestari DK:n opetuksiin. Aikaisemmin olen opiskellut henkistä astrologiaa Erkki Lehtirannan kursseilla. Esoteerinen astrologia eli sieluastrologia toimii erittäin hyvin henkisen kasvun suunnannäyttäjänä ja elämäntarkoituksen herättäjänä. Esoteerinen astrologinen tulkinta on sekä syvyys- että korkeuskosketus ihmisen sielunsuunnitelmaan. 

 •  "Teacher of Presence"-koulutusohjelmassa olin vuonna 2023, opettajinani Eckhart Tolle ja Kim Eng. Läsnäolo, tyyneys ja nyt-hetkessä olemisen taito ovat avaimia harmoniseen elämään. Ajattelu- ja tietoisuustaitojen kehittäminen ovat tärkeitä vaiheita ihmisen henkisessä kehityksessä. Koulutus antoi eväitä itseni, elämän ja toisen kohtaamiseen tässä ja nyt, intuitiolla ja avoimesti.

 • Helmikuussa 2024 aloitin Caroline Myssin koulutuksessa Sacred Contractsprofessional sertification. Sielun sopimukset koskevat meitä kaikkia niin yksilötasolla kuin kansakuntanakin sekä  kollektiivisesti koko ihmiskunnan tasolla. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan sielun sopimukset ja niihin liittyviä arkkityyppisiä malleja. Tunnistaminen auttaa löytämään oman elämäntarkoituksen, jalostamaan luonnettaan, harmonisoimaan ihmissuhteensa ja avartamaan tietoisuutta niin, että ymmärtää kaikkien ilmiöiden takana olevia perusenergioita.

Elämänpolustani ja -tehtävästäni

 

Tärkein elämäntehtäväni on toimia rajajooganopettajana. Elämänpolkuni on johdattanut ja kasvattanut minut rajajooganopettajaksi. Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin aloitin vuonna 2008. Tunnistin heti tämän rajajoogan omakseni. Rajajoogan kurssin sisältämä ajatusjoogamenetelmä tuntui hyvältä heti alusta alkaen ja vaikutti elämääni voimakkaasti, henkistä kasvuani aika nopeastikin edistäen. Rajajoogan harjoittajasta ja jatko-opiskelijasta kasvoin ensin rajajoogan ohjaajaksi. Aloitin ohjaustyön vuonna 2010. Ensimmäisessä ohjaamassani ryhmässä yhdistin kehollisen joogan ja ajatusjoogamenetelmän. 2011 aloitti ensimmäinen ohjaamani ajatusjoogakouluryhmä, joka opiskeli koko Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin.  Ohjaamistaitojen kehittymisen, oman henkisen kasvun ja yhteisöön sitoutumisen myötä aloitin työn Via-Akatemian ja Kirjeopisto Vian rajajooganopettajana vuonna 2020.  Tätä arvokasta kasvunpolkua en vaihtaisi mihinkään muuhun kokemukseen. Vialaisen yhteisön sinnikäs ja tietoinen työskentely Hyvyyden voimien vahvistamiseksi maapallolla on vaikuttanut minuun suuresti ja tahdon olla osa tätä tärkeää Valon työtä. 

Yksi elämäntehtävistäni on kehittää kehollisesta joogamuodosta harmonisoivaa joogaa.  Olen ohjannut joogaa yli kymmenen vuotta ja nykyään kutsun ohjaamaani joogaa harmonisoivaksi joogaksi. Tavoitteenani on luoda ryhmän kanssa eheyttävä ja kokonaisvaltaisesti tasapainottava joogaharjoitus, mikä merkitsee oman itsensä aitoa ja kuuntelevaa kohtaamista lempeässä ja turvallisessa ilmapiirissä. Harmonisoivaan joogaan sisältyy tervehdyttävä ajatusjooga ja läsnäolon taitoa vahvistavat harjoitukset. Joogan ydin on alunperin ollut mielen muunteluiden hallinta ja tajunnallinen vapautuminen. Se on myös oman opetukseni keskiössä.

Kehollisen joogaharjoituksen ohjaamisessa minua auttaa hyvä oma kehollinen tuntemus sekä myös anatominen tieto. Koulutetun hierojan ja voice massage-terapeutin tutkinnot ovat hyvä perusta.  Olen myös reikimaster (2011), Olen opiskellut koko kehon refleksologiaa eli vyöhyketerapiaa Medika Novan koulutuksessa, kurssit 7/8. Olen tehnyt kehollisia sekä energia- ja äänihoitoja, mutta tällä hetkellä en tee tällaisia hoitotöitä. Olen opiskellut myös ravitsemustiedettä valikoiden erityisesti funktionaalisen lääketieteen asiantuntijoiden järjestämiä koulutuksia, kursseja ja kirjoja. Ihmisen holistisen hyvinvoinnin ymmärtäminen ja sen toteuttaminen omassa elämässäni on minulle tärkeää. Elämänfilosofiani on kuitenkin viime vuosina muuttunut niin, että koen tehtäväkseni auttaa ihmsiiä heidän ajattelutasollaan, sillä ajatus on kaiken alku. 

Yksi mieliasioitani on kirjoittaminen. Kirjoitan kolumnia Kuulolla Kosmoksessa sekä artikkeleita Via Positiva-lehteen. Sielun Peili-lehteen kirjoitin vuonna 2022-2023 ajatusjooga-palstaa. Kirjoitan myös blogitekstejä tänne kotisivuilleni sekä Via-Akatemian blogiin. Tällä hetkellä kirjoitan kirjaa "Joogan ytimessä". Kirjan teemana on ihmiselle avautuva mahdollisuus löytää rauha ja tasapaino joogan ja rajajoogan avulla. Kirjan julkaisee Via-Akatemian säätiö sr. Kirjoittaminen on tärkeä osa työtäni ja toivon sen avulla palvelevani kanssakulkijoitani.  


Astrologiaa olen tutkinut yli kymmenen vuotta. Sen symboliikka puhuttelee minua. Olen tehnyt astrologisia syntymäkartta- ja ajankuvatulkintoja luonteen jalostamisen ja henkisen kehittymisen näkökulmasta. Tällä hetkellä ohjaan astroklubia eli astrologian harrastajien ryhmää Kemissä. Opiskelen esoteerista astrologiaa Astrolotuksen  kolmivuotisessa koulutusohjelmassa. Tämä koulutus on avannut minulle astrologian syvällisen tason sekä uuden lähetysmistavan astrologisen syntymäkartan ja myös maailmantapahtumien tulkintaan. 

Olen tahtonut päästä yhä syvemmälle ihmisen toimintarakenteisiin: niihin, mitkä ovat mitattavissa ja myös niille mystisille alueille, jotka ovat vielä mittaamisten saavuttamattomissa.  Ihmeiden oppikurssin opiskelu on ollut yksi merkittävä elämänvaihe. Ohjasin kurssia opiskelevia ryhmiä muutaman vuoden ajan. Tällä hetkellä seuraan tärkeäksi kokemiani, tämän ajan todellisuuden tutkijoita - kuten Dr Joe Dispenza, Bruce Lipton, Caroline Myss, Robert Ohotto ja Eckhart Tolle.

 

Toiminimeni on toiminut vuodesta 2006.

Nimi Pro VitalHarmonia sisältää kolme käsitettä:

Pro tarkoittaa "jotakin kohti".

Vital tarkoittaa vitaalisuutta eli elämänvoimaisuutta.

Harmonia tarkoittaa harmonisuutta eli kokonaisvaltaista tasapainoa.

Toiminimeni slogan onkin: "Mahdollisuutena vitaalinen ja harmoninen elämä!"

Olen kiinnostunut ihmisen kaikista olemuspuolista, kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja siitä, miten ihminen voi löytää elämällensä valoisamman ja syvemmän tarkoituksen ja palauttaa elämänvoimansa. Minusta meidän on tärkeää ymmärtää, millä tavalla voimaannumme ja voimaannutamme myös toisia luomaan hyvää. Elämäntapaani luonnehdin kontemplatiiviseksi, mietiskeleväksi ja pohtivaksi. Kaikkien elollisten hyvinvointi on minulle erittäin tärkeä asia. Kahden koiran hoivaamisen lisäksi harrastan ulkoilua ja lukemista. 

 

Kaikissa tehtävässäni minua auttaa tiedollisen opiskelun lisäksi pitkä ja monipuolinen työkokemus, intuitiiviset kohtaamistaidot, positiiviset dialogisuustaidot sekä oman henkisen kasvun kokemusasiantuntijuus.

 

Ajattelu- ja tietoisuustaitojaan kehittämällä ihmisen on mahdollista  syventää itsetuntemustaan, mikä lisää hyvinvointia niin itsessä kuin ympäristössäkin . Tämä on tutorina ja opettajana toimimiseni ydinajatus.

 

Vapauttamalla ajattelusi löydät elämänvoimasi, palautat harmoniasi ja voimistat läsnäoloasi.

Elina Kakko

KM, musiikkipedagogi, laulupedagogi

Via-Akatemian ja Kirjeopisto Vian rajajooganopettaja

Jooganopettaja SJL

Filosofinen praktikko

Astrologian praktikko

Henkisen terapian ohjaaja

Koulutettu hieroja

Voice Massage terapeutti

Jännittäjäryhmän ohjaaja

Kirjoittaja

Kouluttaja, luennoitsija

20211129_173618.jpg
bottom of page