top of page

Heräätkö jo unestasi?

Neptunus on aloittanut vuosittaisen perääntymisensä ja se kestää 2.7.-8.12.2024.


Mitä teemoja saamme elämässämme ja kollektiivisessa tietoisuudessamme käsitellä Neptunuksen vaikutuksessa?

Neptunuksen tematiikkaa elämässämme


Esoteerisessa astrologiassa, joka perustuu Alice A. Baileyn välittämiin tietoihin ja ajattoman viisauden filosofiaan, Neptunus edustaa Kristus-tietoisuuden energiaa. Ajattele, että siellä missä Neptunus on syntymäkartallasi, siellä ilmenee sisäinen mystinen Kristus kauttasi. Pohdi esoteerisen tiedon näkökulmasta Neptunuksen huonesijaintia syntymäkartallasi.


Kristuksen Valo eli mystinen Kristus sisällämme voi alkaa vähitellen heijastua tajuntamme kautta sitten, kun olemme jalostaneet luonnettamme riittävästi. Muitakin edellytyksiä on, mutta tämä tieto riittää tässä yhteydessä.


Neptunus onkin henkisen polun etsijälle ja kokelaalle astraalitason vaikuttaja tehdessään puhdistustyötään. Puhdistettavia ominaisuuksia ovat muun muassa emotionaalisuus, reaktiivisuus, sokea usko, fanaattisuus, hypersensitiivisyys, eskapismi, taikausko, riippuvaisuus, epärealistisuus, marttyyrius. Näitä useat ihmiset saavat nyt tarkastella itsessään Neptunuksen perääntymisvaiheen aikana. Loppuvuoden puhdistusteemoja.


Neptunus on 6. säteen planeetta. 6. säde ilmentää omistautumista ja idealismia. Näissä molemmissa piilee transformaation mahdollisuus: kuinka voimme ilmentää omistautumista ja idealismia korkeimmalla tasolla? Vastaavasti näissä ilmenee myös ansalanka niin ihmiselle itselleen kuin laajemmalti kollektiivisessa tajunnassamme. Huomaatko yhteiskunnallisissa rakenteissa ja keskusteluissa näitä teemoja?


Tietoisuuden transformaatioprosessia auttaa myös tällä hetkellä perääntyvässä vaiheessa oleva 1. säteen planeetta Pluto. 1. säde on tahtoa ja voimaa, ja transformaatio tapahtuu kuoleman kautta. Se ei tarkoita välttämättä fyysistä kuolemaa. Mutta jonkin on kuoltava tietoisuudessamme, jotta uutta voi syntyä


Neptunuksen kautta. 6. säde tarvitsee nyt viisauden mukaansa, jotta se ilmenee oikealla ja puhtaalla tavalla. 6. säteeseen liittyy usein kriisi, kun ihminen huomaa, etteivät epäjumalat tuotakaan tyydytystä. Pluton vaikutuksen voi huomata myös tässä. Joten anna kaatua ja anna kuolla, jos niin on nyt tapahduttava. Uusi on syntymässä.


Neptunuksen perääntyessä voi seuraavat teemat nousta esiin tietoisuudessasi:

☑        yhteys henkiseen Polkuun

☑        henkisyys osaksi arkea

☑        sielu johtaa elämänkulkua

☑        sielun tarkoituksen tutkiminen.

 

Mitä meidän tulisi nyt oppia?


Minusta olisi erittäin tärkeää, että oppisimme niin sanotusti puhaltamaan yhteen hiileen. Erillisten leirien rakentamisesta yhteiseen hyvään! Itsekeskeisyydestä ja gurujen sekä eri tahoilla vaikuttavien johtohenkilöiden sokeasta seuraamisesta yhteiseen viisauteen ja ymmärrykseen. Tässä on sekä poliittisella että henkisellä kentällä paljon korjattavaa. Ei ole ”nuo ja me”, vaan on ”me”!


Neptunus on ollut Kalojen merkissä vuodesta 2012 ja on vielä vuoteen 2025 asti. Olemmeko löytäneet Korkeimman Valon elämämme johtotähdeksi vai vieläkö itseglamourin ja itsekeskeisyyden viestit ohjaavat elämäämme? Valo ei jaa ihmisiä leireihin, sillä Valo on Rakkaus.


Tässä Neptunus-ajassa sinulla voi olla


☑        henkisiä kokemuksia: mitä opit niistä?

☑        unia: mitä ne kertovat sinulle? Mitä ne kertovat kollektiivisesta tietoisuudestamme?

☑        mielikuvitusta: anna sen palvella sinua ja ohjata tulevaan.

☑        visualisointia: optimistisesti katsottuna, millainen tulevaisuus meitä odottaa?

☑        illuusioita ja kuvitelmia: olisiko aika puhdistaa hämärän verhot näkökyvyn edestä?

☑        näkyjä: kuuntele intuitiosi ääntä ja pyydä viisautta avuksesi.

☑        kosmisia matkoja: pyydä viisautta ja suojelusta.

☑        aikamatkoja: pyydä viisautta ja suojelusta.

☑        henkisiä kykyjä: ole niitä tavoittelematta, mutta jos niitä ilmaantuu, käytä kaikkien hyödyksi.

☑        emotionaalisuutta: nouse emootioiden yläpuolelle ja puhdista astraalista käyttövälinettäsi, eli tunnekehosi negatiivisuutta.

Pyydä ohjausta korkeimmilta tasoilta. Vastaanottavuus henkiselle ohjaukselle saattaa nyt loppuvuoden ajan olla haastavaa. Se johtuu siitä, että oppisit luottamaan sisältä sydämen tasolta kumpuavaan rakkaus-viisauteen, säteen 2 energiaan.


Neptunus-ajan hyvehelmiä


Hyveitä Neptunus-ajalle:


☑        omistautuminen Korkeimmalle

☑        pyhyys

☑        oikeanlainen uskollisuus ja omistautuminen

☑        henkinen itsenäisyys

☑        totuudellisuus

☑        myötätunto

☑        suvaitsevaisuus

☑        palvelu

☑        sielutason optimismi

☑        tyyneys

☑        tasapaino

☑        itsehillintä

☑        maalaisjärki

☑        ykseyden ja yhteyden ilo

☑        puhtaus

☑        oikeanlainen sisäinen nöyryys

☑        hyvyys

☑        rakkaus: olla rakastettu ja rakastava

☑        sydämestä nouseva kutsumus palvella.


Neptunuksen transiitti kartallasi


Voit katsoa, missä huoneessa sinun kartallasi transitoiva Neptunus tällä hetkellä on. Siellä herkkyys itseä, muita ja elämää kohtaan avautukoon sydäntietoisuudessasi viisaudeksi. Anteeksianto, -pyyntö ja -saaminen ovat erinomaisia työskentelymetodeja tähän. Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi sisältää ainutlaatuisen ja systemaattisen metodin ihmissuhteiden tasapainottamiseksi tietoisten anteeksipyyntöjen avulla. Annan tämän ehdotukseksi henkiselle matkallesi.


Ajatuksia jaettavaksi


Neptunukseen Kaloissa liittyy parantaminen. Ajattelemme, että sairaat, kuolevat ja kärsivät saavat osakseen laajaa ja oikeanlaista myötätuntoa. Sellaista, joka kohottaa ydinolemusta ja herättää sielutason tietoisuuden.  Uskontojen korkeammat puolet nouskoot nyt esiin. Yksioikoinen materialismi hellittäköön. Kauneimmat ihanteet ja visiot kukoistakoot. Oppikaamme nyt, kun Neptunus perääntyessään tarjoaa meille kertausläksyjä. Herätkäämme unestamme tietoisuuden Valoon!


Ajatusjoogan mantrat


Ajatusjoogan mantrat ovat Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin I ja II mietiskelyohjelmasta. Käytä sinä-muotoa, kun toistat mantraa 3–5 kertaa mielessäsi:


o   Jumalallinen tahto hajottaa alkutekijöihin negatiiviset ajatuskoostumat ympäriltäsi ja mystinen Kristus pääsee hallitsijaksesi puhdistaen ilmapiirisi.

o   Sinä tahdot olla rauhallinen ja tasapainoinen. Se jumalallinen rauha, joka on täyttänyt sinun sydämesi, vuotaa siunauksena ihmisten sydämiin niin, että kansat rakastavat toisiaan.

o   Tahdot vointisi ja kykyjesi mukaan tehdä työtä Hyvyyden voimien elähdyttäjänä lähimmäistesi keskuudessa. 

Lisätietoja ajatusjoogasta ja Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssin tilaukset:

Tyyne Matilainen ja Mirja Salonen, Kirjeopisto Vian rajajoogan kurssi. Kymmenen opetuskirjettä. Toimittanut Terttu Seppänen. Uuden Safiirin Aikakauskirja 2 2019. Via-Akatemian säätiö sr.

www.via.fi @ajatusjooga
 

Planeettatietouden lähteenä Leoni Hodgsonin kirjat

Journey of the Soul

Medical Astrology

Astrology of Spirit, Soul and Body

 

Comments


bottom of page